(0)
0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

bagatelle.sklep.pl

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem: bagatelle.sklep.pl , prowadzony jest przez:

Macieja Iłowskiego (Maciej Iłowski)ul. Annopol 2 lok. 87, 03-236 Warszawa  NIP:5471932177 Regon: 243232848

adres korespondencyjny:

Maciej Iłowski, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 2 lok. 87

adres poczty elektronicznej:   kontakt@bagatelle.sklep.pl telefon: (+48) 737 169 999 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora)

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.bagatelle.sklep.pl

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż, a także mogą być prowadzone inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

II.WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych:

Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies,

Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW.

Zakupy w sklepie internetowym bagatelle.sklep.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu Internetowego www.bagatelle.sklep.pl.

Zamówienia w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.

Warunkiem skutecznie złożonego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Niezaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skuteczne złożenie zamówienia, a tym samym nie jest możliwe nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Akceptując Regulamin Klient zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.

Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Aby złożyć Zamówienie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Sklepie Internetowym, tj. kompletuje zamówienie, wybiera miejsce dostarczenia towaru, wybiera sposób płatności, wypełnia formularz zamówienia, zatwierdza i przesyła zamówienie.

Użytkownik kompletuje zamówienie poprzez dokonanie wyboru towaru, dokonanie wyboru koloru, dokonanie wyboru rozmiaru, określenie ilości a następnie naciśnięcie na przycisk „dodaje do koszyka”. W „koszyku” umieszczane są Produkty wybrane przez Użytkownika i dostępne w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia.  

W czasie składania zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia. W formularzu zamówienie należy podać:

adres poczty elektronicznej Klienta 

imię i nazwisko Klienta,

numer telefonu Klienta,

dane odbiorcy oraz adres dostarczenia zakupów, jeżeli zakupy mają zostać dostarczone na adres inny niż adres Klienta.

Użytkownik, który zarejestrował Konto w Sklepie Internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta, po zalogowaniu się do Sklepu. Dane Klienta  udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji zamówienia, chyba że Klient  wskaże inne dane do realizacji konkretnego zamówienia.

Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia wyświetlane jest podsumowanie zamówienia ze wskazaniem zamówionych towarów i ich łącznej ceny oraz kosztów dostawy.

Klient składa zamówienie przez kliknięcie w przycisk !!!.

Sklep Internetowy  zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub jedynie częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail), zostanie ono anulowane.

Ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sklep Internetowy  zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Klienta, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

Sprzedaż dokumentowana jest  wystawia dokumentem sprzedaży, którym jest paragon fiskalny lub wystawiana na życzenie faktura VAT( o dokumencie z numerem nip klient musi powiadomić w trakcie składania zamówienia). 

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem Sklepu Internetowego, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów, wybranego sposób płatności i dostawy, danych odbiorcy, numeru zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

IV.REJESTRACJA, ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

Sklep internetowy bagatelle.sklep.pl świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu.

Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientowi korzystania z funkcjonalności Sklepu  po zalogowaniu się.

Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

Korzystanie ze Sklepu przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostęp do historii zamówień, śledzenie statusu złożonego zamówienia, a także możliwości składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy i reklamacji drogą elektroniczną za pośrednictwem interaktywnego formularza.

Klient może dokonać rejestracji w Sklepie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego – w tym celu wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.  

Po zarejestrowaniu Konta Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

Klient może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.

Klient może odzyskać hasło poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania hasła. 

V.WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW.

Dostawa zamówionego towaru dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Dostawa dokonywana jest w terminie do 30 dni roboczych od momentu złożenia prawidłowego zamówienia. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

Klient może odebrać kupiony towar osobiście.  Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego jest podanie numeru zamówienia.

Sklep Internetowy dopuszcza następujące formy płatności:

przelewem tradycyjnym na konto Sklepu Internetowego:

nr konta: 24 1020 1026 0000 1702 0271 8484

przez system płatności internetowej dostępnej na stronie bagatelle.sklep.pl

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.

Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

VI.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. 2135 j.t.).

Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczy:

imienia i nazwiska,

adresu zamieszkania,

adresu poczty elektroniczne,

numeru telefonu,

adresu IP komputera.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji przepisów prawa,

b) utworzenia konta, realizacji zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w regulaminie,

c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem paragrafu 4).

Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w regulaminie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.

Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi świadczącemu usługi dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez zewnętrzny serwis płatności, jego dane osobowe zostaną przekazane operatorowi w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,

- żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

- przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych. Wniosek możesz złożyć poprzez naszą infolinię lub wysyłając do nas lista tradycyjny lub elektroniczny,

- sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

- ograniczenia przetwarzania danych. Możliwe jednak jest, że pomimo Twojego żądania nadal będziemy je przetwarzać – dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ustalamy, dochodzimy lub bronimy się przed roszczeniami

- żądania usunięcia danych, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego jedynie w sytuacjach gdy dostawa zamówienia będzie dotyczyła takiego kraju (przewoźnik) lub gdy operator płatności ma siedzibę w kraju spoza EOG.

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Logi mogą być gromadzone i analizowane, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem i sporządzenia statystyk ruchu w serwisie. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

Przekazane dane osobowe nie podlegają profilowaniu i nie są wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób automatyczny.

Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania i jest to wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Usuwamy lub anonimizujemy dane w szczególności, gdy:

- osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu,

- nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń,

- upłyną terminy, które wynikają z innych przepisów.

W sprawach dotyczących danych osobowych można się z nami skontaktować:

Maciej Iłowski, 03-236 Warszawa, ul. Annopol 2 lok. 87

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony towar lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów. 

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres:

Bagatelle / Maciej Iłowski

ul. Plac Czerwca 1976r. 6  lok.77

02-495 Warszawa

kontakt@bagatelle.sklep.pl

Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy podanego w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest  w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane.

Otrzymanie przez Sklep Internetowy odstąpienia od umowy złożonego drogą elektroniczną zostanie Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną. 

W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. 

Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim została przyjęta jego oferta, oferta przestaje wiązać.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem zostaną mu zwrócone wszystkie otrzymane od niego wpłaty za towar bez kosztów przesyłki, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za towar, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Klienta będącego Konsumentem. 

Zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymania oświadczenia odstąpieniu od umowy. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego  Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Jeżeli Klient będący Konsumentem  wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sklep Internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.Klient będący Konsumentem jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje biustonoszy termicznie formowanych ze sztywną miską, kostiumów kąpielowych ze sztywną miską, termicznie formowanych - zapakowanych w jakikolwiek rodzaj koperty – wyłącznie opakowania kartonowe (najlepiej, aby było to opakowanie oryginalne, w którym kostium/ biustonosz przyszedł – zapobiegnie to uszkodzeniu. Min. wysokość opakowania zwrotnego to 10 cm.) Bezwzględnie zabrania sie takich biustonoszy czy kostiumów kąpielowych przy odsyłaniu składana miska w miskę- mają one leżeć na płasko w pudełku - zapobiega to uszkodzeniom . Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawcy nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 7.2.Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres:

Bagatelle 

ul. Plac Czerwca 1976r. 6  lok.77

02-495 Warszawa

Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Klient będący Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Zalecany jest  zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany towar przed zniszczeniem. Brak oryginalnego opakowania przy zwrocie nie ma wpływu na wykonywanie ustawowego prawa odstąpienia. 

VIII.REKLAMACJE I GWARANCJE

Sklep internetowy bagatelle.sklep.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.Sklep internetowy bagatelle.sklep.pl ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres 

Bagatelle / Maciej Iłowski

ul. Plac Czerwca 1976r. 6  lok.77

02-495 Warszawa

kontakt@bagatelle.sklep.pl

Zalecane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało: 

imię i nazwisko Klienta, 

adres do korespondencji Klienta, 

adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli wolą Klienta jest otrzymanie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

datę nabycia towaru, 

rodzaj reklamowanego towaru, 

dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, 

żądanie Klienta, 

preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 

Zgłoszenie reklamacji z pominięciem zalecanego opisu reklamacji nie wpływa na skuteczność reklamacji. 

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru, np. paragon (kopia paragonu), faktura (kopia faktury). 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sklepu Internetowego bagatelle.sklep.pl dostarczyć wadliwy towar na adres:

Bagatelle ul. Plac Czerwca 1976r. 6  lok.77

02-495 Warszawa

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sklep Internetowy zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. 

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji

Nie będą uwzględniane reklamacje: 

wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, ponieważ zdjęcia prezentowane w Sklepie Internetowym są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych,

dotyczące uszkodzeń wynikających z naturalnego zużywania się produktów,

dotyczące uszkodzeń mechanicznych - otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, uszkodzenie zapięcia, itp. -  powstałe w trakcie używania produktów przez Klienta.

Sklep Internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, można na adres 

Maciej Iłowski  

ul. Annopol 2 lok. 87

03-236 Warszawa 

bagatelle.sklep.pl

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu Internetowego w ciągu dnia,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu Internetowego,

c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................

   podpis konsumenta


Darmowy transport
Transakcje powyżej 350 PLN
Wsparcie online
Wspieramy online 10.00-18.00
tel. 737 169 999
Bezpieczne płatności
Zabezpieczamy wszystkie płatności